Kontakt

LUTY JACEK

Sp. z o.o. sp.k.

Hurtownia nasion

Pobiednik Wielki 46,
32-125 Wawrzeńczyce

NIP: 682 172 07 50

 

Tel.: +48 12 287 30 37

Kom.: +48 601 444 599

 

e-mail: biuro@lutyjacek.pl

Formularz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUTY JACEK Sp. z o.o. sp. k. Hurtownia nasion Pobiednik Wielki 46,32-125 Wawrzeńczyce, Tel.: +48 12 287 30 37
  2. kontakt w sprawach Ochrony Danych – iod@lutyjacek.pl lub w siedzibie firmy
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO
  6. Zwracamy uwagę, że w  niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.