categories

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty
Logo Tpay

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w powyższym formularzu

kontaktowym jest Luty Jacek Sp. k. z siedzibą: Pobiednik Wielki 46; 32-125 Wawrzeńczyce.

Dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu będą

przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, polegającego na

dbaniu o jakość swoich usług i komunikację. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich

danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania

Państwa danych osobowych znaleźć możecie w Naszej Polityce prywatności/Naszej

zakładce dotyczącej RODO zamieszczonej pod adresem: https://lutyjacek.pl/strona/2-polityka-prywatnosci